18. juni 2021

Se materialet fra webinaret den 16. juni 2021 om arbejdsgiverperspektivet på rekruttering af ledige til social- og sundhedsområdet

KL afholdte onsdag den 16. juni kl. 9.30 til 10.30 et gratis webinar for jobcentrene, om arbejdsgiverperspektivet på rekruttering af ledige til social- og sundhedsområdet. Du kan se slides og optagelsen fra webinaret her.

Information om webinaret:
På webinaret gives en introduktion til udfordringsbilledet på ældre- og sundhedsområdet i lyset af den demografiske udvikling med et stigende antal ældre og udfordringerne med at rekruttere medarbejdere.

Derudover vil der være en kort gennemgang af politiske initiativer, der er taget i forbindelse med at imødegå den kommende arbejdskraftudfordring, og en orientering om, hvad der lægges vægt på i KL’s strategiske tilgang til rekruttering af ledige, med henblik på at den lokale rekruttering af ledige styrkes. 

Webinaret henvender sig til ledere, medarbejdere og uddannelsesambassadører m.fl. der arbejder med rekruttering af ledige til job og uddannelse i social- og sundhedssektoren.

Se webinaret her

  • PDF

    KL's webinar den 16. juni 21 om arbejdsgiverperspektivet på rekruttering til SOSU-området - præsentation.pdf