24. juni 2021

Målet er job - borgerne viser vejen

Nyt syn og ny tilgang til voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet

KL forslår bedre muligheder for en fleksibel og helhedsorienteret indsats, og tryghed om borgernes økonomi. Der er brug for mere plads til faglighed og tillid til det, der burde være kernen: At hjælpe voksne uden fodfæste på arbejdsmarked tilbage i job eller uddannelse

KL har tre pejlemærker for en styrket indsats for voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet

1. En helhedsorienteret indsats på borgerens præmisser

KL foreslår, at kommunerne skal have mulighed for at tilrettelægge en helhedsorienteret indsats mere fleksibelt således, at borgerens behov frem for proceskrav er i centrum.

2. Tillid og faglighed skal sikre at borgeren lander rigtigt

KL foreslår markant forenklede krav til afklaring og afprøvning forud for indstilling til rehabiliteringsteamet.

KL foreslår, at lade det være op til jobcenteret og medarbejderne at vurdere, hvilken dokumentation der er relevant at indhente i den konkrete sag og hvem, der skal deltage i mødet.

3. Ydelser med fokus på tryghed om økonomien og gevinsten ved job

KL foreslår, at der skabes større tryghed og gennemsigtighed omkring kontanthjælpsmodtageres økonomiske situation.

KL foreslår, at de økonomiske incitamenter til at tage job synliggøres.

KL opfordrer Folketinget til at gribe bolden fra Ydelseskommissionen og hurtigst muligt vedtage et nyt forenklet kontanthjælpssystem.

Læs mere her.