02. februar 2021

Genstart af beskæftigelsesindsatsen: Fælles om vejen til job

KL foreslår, at vi bruger 2021 til en modernisering af hele beskæftigelsesområdet med fokus på at skabe en endnu mere borger- og virksomhedsnær indsats.

På beskæftigelsesområdet er der brug for en nærhedsreform, som tager et grundlæggende opgør med en alt for centralt styret og regeldomineret indsats. Der er brug for mere plads til faglighed og tillid til det, der burde være kernen: At kommunerne altid tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov og forudsætninger.

 Hvilke tre emner skal vi tage fat på, for at det kan lykkes?

  1. Vi skal sikre et smidigt arbejdsmarked for alle. Det danner både rammen og forudsætningen for beskæftigelsesindsatsen.
  2. Vi skal have en indsats med mening, og få set på hvordan vi får skabt en fleksibel indsats med afsæt i borgerens behov og potentialer.
  3. Færre regler – fælles ansvar, som skal binde det beskæftigelsespolitiske projekt sammen på tværs af Folketinget, kommunerne og arbejdsmarkedets parter.

    KL’s pejlemærker er uddybet i vedlagte dokument:
    • PPTX

      Sammen om fremtidens arbejdsmarked ppt.pptx