09. november 2020

Virtuelle temadage om ikke-vestlige borgeres integration på arbejdsmarkedet i din del af landet

Programmet ligger klart og du kan stadigvæk nå at være med, når KL og LG Insight afholder virtuel temadag målrettet din del af landet om ikke-vestlige borgeres integration på arbejdsmarkedet i lyset af coronakrisen.

På temadagen vil vi præsentere aktuel viden om situationen på arbejdsmarkedet med særligt fokus på beskæftigelsen for ikke-vestlige borgere i lyset af coronakrisen. Der vil både være fokus på borgere omfattet af integrationsloven og borgere omfattet lov om en aktiv beskæftigelsespolitik.

Coronakrisen har skabt en ny situation på arbejdsmarkedet med mange tusinde ledige, jobs, der er forsvundet og brancher, der er trængte. Ikke-vestlige borgere er hårdt ramt af krisen. Særlig er der sket en stor stigning i antallet af dagpengemodtagere med ikke-vestlig baggrund. Mange har brug for en målrettet indsats for at komme tilbage i job, men hvor er jobbene i din del af landet og hvilke opkvalificerende indsatser skal der til?

På den baggrund vil LG Insight og KL’s virtuelle temadage give indblik i:

 • Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet og udviklingen i ledighed, med særligt fokus på ikke-vestlige. Både de nye flygtninge samt indvandrere med længere tids ophold i Danmark.
 • Hvilke brancher i din del af landet, der aktuelt har de fleste jobåbninger og deraf, hvor der særligt er behov for at sætte målrettet ind med opkvalificering.
 • Ny viden og erfaringer fra beskæftigelses- og integrationsområdet, bl.a. baseret på evaluering af integrationsforløb i ca. 300 virksomheder for godt 1.000 ansatte med ikke-dansk baggrund (projekter under Industriens Fond) samt nyeste forskningsviden fra EARN-programmet.
 • Den politiske status og nyeste tiltag på integrationsområdet og opkvalificeringsområdet

I det virtuelle rum vil vi desuden facilitere drøftelser blandt deltagerne om, hvordan det tværkommunale samarbejde om virksomhedsrettet integration kan optimeres.

Målgruppe

Temadagene er målrettet ledere og medarbejdere i kommunernes beskæftigelses- og integrationsindsats samt deres samarbejdspartnere og øvrige aktører på området, fx sprogcentre, andre aktører og civilsamfundsorganisationer. Vi opfordrer til, at der deltager minimum en person pr. kommune med beslutningskompetence.

Temadagene udbydes som et virtuelt arrangement opdelt i landsdele

De virtuelle temadage afholdes i Microsoft Teams, og indholdet tilpasses data og arbejdsmarked i den enkelte del af landet. Desuden vil du få eftersendt særlige datatræk om arbejdsmarkedet specifikt for din landsdel og i nogle tilfælde din kommune. Tilmeld dig derfor den temadag, der matcher den landsdel din kommune ligger i. Tilmeld dig derfor den temadag, der matcher den del af landet din kommune ligger i.

Vi tager forbehold for evt. ændringer. 

De virtuelle temadage følger op på de to webinarer, KL og Insight afholdt i juni.

Datoer og landsdel

Temadagene afholdes på følgende datoer:

 • 17. november kl. 9-12  - Nordjylland, Vestjylland og Østjylland
 • 17. november kl. 13-16 - Fyn og Sydjylland
 • 18. november kl. 13-16 – Midtsjælland, Vestsjælland og Sydsjælland
 • 25. november kl. 9-12 - København og omegn, Nordsjælland og Bornholm

Pris

Prisen for deltagelse i en temadag er kr. 450 ex. moms pr. person.

Program 

 • PDF

  Program for temadage om integration

Tilmeld dig en af temadagene her: 

Tilmeld dig til temadagen for landsdel Nordjylland, Vestjylland og Østjylland her 

Tilmeld dig til temadagen for landsdel Fyn og Sydjylland her 

Tilmeld dig til temadagen for landsdel Midtsjælland, Vestsjælland og Sydsjælland her

Tilmeld dig til temadagen for landsdel København og omegn, Nordsjælland + Bornholm her