18. oktober 2020

Temasession om nye kompetencebehov i virksomhederne

Trods coronakrisen er der er stadig områder, hvor virksomhederne efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Deltag i KL’s temasession om nye kompetencebehov i virksomhederne og hør mere om hvordan styrkede koblinger mellem erhvervs- og beskæftigelsesindsatserne i kommunerne kan understøtte virksomhedernes (nye) kompetencebehov og samtidig få ledige tilbage i arbejde.

Som en del af KL’s årlige Erhvervs- og Turismekonference, afholdes en temasession, der sætter spot på den nye erhvervs- og beskæftigelsespolitiske virkelighed kommunerne står overfor post-corona.

Der har de seneste måneder været en stigende bekymring for, hvor hård en økonomisk nedtur, der er i vente: Hvor mange konkurser ser vi efter perioden med nedlukning og efter hjælpepakkerne hører op, hvilken konsekvens får det for ledigheden, og hvordan kan man på tværs af kommunale fagområder og i samarbejde med eksterne aktører understøtte både vækst og beskæftigelse i kommunen?

På dagen vil du få mere viden om:  

  • Arbejdsmarkedet nu og fremover: Hvor står vi? Hvor skal vi hen? Hvordan bliver vi klar?
  • Virksomhedernes perspektiv: Hvad er anderledes i dag og hvilke kompetencer bliver særlig vigtige i fremtiden?
  • Tværgående samarbejde: Hvordan kan man med fordel organisere indsatsen?
  • Kommunecases: Hvordan arbejder man i praksis med at løfte samarbejdet mellem erhvervs- og beskæftigelsesområdet?

Den faglige temasession er af tre timers varighed, og giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i hvordan man kan arbejde med nye kompetencebehov i virksomhederne. Du kan se programmet hér. Temasessionen vil samtidig bidrage til debatten på selve erhvervskonferencen, der løber af stablen d. 17. november.

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig temasessionen: Nye kompetencebehov i virksomhederne hér

Temasessionen afholdes

28. oktober kl. 9.00 - 12.00 

Hvor?

Temasessionen afholdes virtuelt – link tilsendes via mail inden temsessionen.

Målgruppe

Temasessionen henvender sig primært til chefer og medarbejdere/konsulenter inden for erhvervs- og beskæftigelse- og uddannelsesområdet i kommunerne. Andre interesserede er også meget velkomne.

Pris

Deltagelse i den digitale temasession: 495,-

Tilmelding er økonomisk bindene. Har du ændringer til din tilmelding, eller bliver du forhindret i at deltage, bedes du kontakte Laila Grønbjerg Harborg på mail lgr@kl.dk. Du kan, efter aftale med KL, overdrage din plads til en kollega. 

Betalingsform

EAN eller faktureringsmail.

Spørgsmål?

For spørgsmål omkring det faglige indhold til temasessionen kan du kontakte: Rune Rathsach Andersen på RURA@kl.dk eller Trine Bolwijn på TRBO@kl.dk. Har du spørgsmål til det praktiske eller ændringer af deltagere, skal du kontakte Laila Grønbjerg Harborg lgr@kl.dk.

Er du forhindret i at deltage?

Hvis du har ændringer til din tilmelding, eller bliver forhindret i at deltage, bedes du kontakte Laila Grønbjerg Harborg på mail lgr@kl.dk.