05. marts 2020

Koster beskæftigelsesindsatsen i kommunerne 13 mia. kr.?

Der bruges hvert år omkring 13 mia. kr. på beskæftigelsesindsatsen, hvilket svarer til godt 12.000 kr. pr. borger. Hertil kommer udgifterne på over 100 mia. kr. til forsørgelsesydelser.

Der verserer mange tal i den offentlige debat om, hvad beskæftigelsesindsatsen i kommunerne koster, og tallet 13 mia. kr. bliver brugt i flæng. Det fremgår dog sjældent, hvad de 13 mia. kr. faktisk dækker over. F.eks. er de færreste nok klar over, at der i tallet indgår udgifter på over 1. mia. kr. til seniorjob, selv om seniorjob ikke er en del af indsatsen.

Kommunerne bruger godt 7 mia. kr. på aktivering og knap 5 mia. på administrative udgifter i jobcentrene. De administrative udgifter dækker både over udgifter til de medarbejdere, som holder samtaler med borgerne, og til de øvrige medarbejdere, som f.eks. sikrer korrekt udbetaling af ydelserne.

Der har været påstande om, at det koster 500.000 kr. at hjælpe en borger i job. Et tal man kun kan komme frem til, hvis man tror, at der kun er ledige i jobcentrene. Omkring 1. mio. borgere er i kontakt med jobcentrene hvert år, og det er kun en del af disse, som er ledige (jobparate). Ledige er jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. De øvrige målgrupper er f.eks. syge borgere på sygedagpenge eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har problemer ud over ledighed. Hvis man deler udgifterne ud på alle målgrupper, bliver udgifterne pr. borger på godt 12.000 kr. eller omkring 20.000 kr. pr. fuldtidsperson.

Der bruges samtidig over 100 mia. kr. til forsørgelsesydelser på beskæftigelsesområdet, som kommunerne er med til at finansiere. Der er naturligvis en sammenhæng mellem udgifter til ydelser og en aktiv beskæftigelsesindsats, men hvor meget udgifterne ville stige, hvis den aktive indsats blev mindre, er svært at sige.

I analysen her kan man se de præcise tal for, hvor meget den kommunale beskæftigelsesindsats koster.

  • PDF

    Analyse. Hvad koster beskæftigelsesindsatsen og hvad bruges pengene på.pdf