19. juni 2020

KL opretter netværk om den kommunale ungeindsats

Vær med til at styrke arbejdet i den kommunale ungeindsats via sparring, vidensopbygning og erfaringsudveksling.

Næsten 50.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller job. Kommunerne har fra 1. august 2019 fået et entydigt ansvar for at sikre en sammenhængende indsats for de unge på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Det er et stort arbejde, som kræver både kort- og langsigtede initiativer. Coronakrisen har desuden bevirket, at der er behov for et øget fokus på at få unge i uddannelse og job.

KL vil gerne understøtte det arbejde, der er i gang i kommunerne, og opretter derfor et netværk om den kommunale ungeindsats. Formålet er at styrke og udvikle kvaliteten i arbejdet med at lykkes med at få unge videre i uddannelse og job. I netværket vil der blandt andet blive mulighed for at udvikle praksis ved at dele erfaringer på tværs af kommuner og ved at bringe ny viden i spil. 

Netværket henvender sig til chefer, ledere og mellemledere med personaleansvar, som har opgaver i de kommunale ungeindsatser på tværs af forvaltningsområder og lovgivning.

Du kan tilmelde dig ved at trykke her

Hvornår

Netværket er 2-årigt, og det starter op i november 2020. Prisen dækker deltagelse i begge år. Omdrejningspunktet for netværket er halvårlige netværksmøder. Netværket mødes to gange årligt til et heldagsmøde. Derudover vil der også blive afholdt to digitale netværksmøder årligt.

Pris

Prisen for at deltage er 19.500 kr. ekskl. moms for to år pr. kommune. Deltagerbetalingen dækker udgifter til planlægning, oplægsholdere, lokaler og forplejning. Til hvert møde kan kommunen sende tre medarbejdere. Hvis en kommune ønsker at deltage med flere medarbejdere, kan disse tilmeldes. Kommunen faktureres efterfølgende yderligere 1.000 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Deltagere skal tilmeldes separat til det enkelte netværksmøde.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er den 1. oktober 2020.


Hvis du har øvrige spørgsmål til netværket...

kan de rettes til specialkonsulent Ellen Sveistrup Dahl på 3370 3444 eller esda@kl.dk og specialkonsulent Søren Melcher på 3370 3427 eller sjo@kl.dk