17. februar 2020

jobCAMP 19: Første temaindslag for jobCAMP-gallerierne

jobCAMP-gallerierne, som har til formål at dele kommunale erfaringer, var for tredje år i streg en stor succes. I den anledning begynder nu et temaindslag, hvor 2-4 cases vil blive præsenteret hver uge under et samlet tema.

Hvad er jobCAMP-gallerierne?

Til jobCAMP 19 havde vi igen i år succes med konceptet jobCAMP-gallerierne, som har til formål at skabe et rum, hvor kommunale erfaringer og idéer deles på tværs – også inspiration fra de mindre kommuner, der er små hjul i den store mølle. Her har galleristerne haft mulighed for at fortælle om de gode erfaringer, erkendelser og idéer fra et specifikt kommunalt projekt.

De fire temaer i fokus på jobCAMP 19 var de følgende:

Virksomhedsfokus og opkvalificering (Blåt galleri)

Nye vinkler på ungeindsatsen (Grønt galleri)

Helhedsorienterede indsats og udsatte borgere (Rødt galleri)

Ledelse, faglighed og kultur (Lilla galleri)

 

Ambitionen er at udbrede muligheden for at høre om de mange spændende kommunale projekter til alle dem, der ikke medvirkede på jobCAMP 19. Desuden kan jobCAMP 19-deltagere få et uddybet bekendtskab med tiltagene, som præsenteres her i et større og mere fyldestgørende format.

 

Første temaindslag: Fokus på opkvalificering

I denne uge vil fokus være på den kommunale indsats for at sætte fokus på opkvalificering. Esbjerg og Aalborg Kommuner har i samarbejde med AMU Vest og AMU Nordjylland lanceret spændende projekter, hvor borgere er kommet i motiverende introforløb og via målrettede kurser er blevet flyttet fra ledighed til ansættelse i byggebranchen.

I anbefales derfor at læse med på de følgende to flyers, hvori kommunernes cases bliver præsenteret.

jobCAMP 20 afholdes den 5.-6. november 2020 i Aalborg Kultur og Kongres Center.

Hvis I allerede nu skulle kende til en spændende case eller indsats, der kunne være relevant for jobCAMP 20, må I meget gerne kontakte Mads Toftegaard Kirk på matk@kl.dk

  • PDF

    Esbjerg Kommune - Introforløb på én uge tænder ild i øjnene.pdf

  • PDF

    Aalborg Kommune - Vejen frem - fra ledig til ansat i byggebranchen.pdf