06. august 2020

Stor tilslutning til nyt KL-netværk om den kommunale ungeindsats

38 kommuner har allerede tilmeldt sig KL’s kommende netværk om den kommunale ungeindsats

Netværket har til formål at understøtte de deltagende kommuner i at styrke arbejdet i den kommunale ungeindsats via sparring, vidensopbygning og erfaringsudveksling.

Det er stadig muligt at tilmelde sig netværket, der kører over en 2-årig periode og starter i november 2020. Ambitionen med netværker er, at udvikle kvaliteten af det tværgående samarbejde mellem uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet i den kommunale ungeindsats.

Der vil blive oprettet to netværk - et netværk i Vestdanmark og et i Østdanmark.

Læs mere om indhold og tilmelding her