05. august 2020

Ny dato: KL og Copenhagen Dome holder konference om at forbedre beskæftigelsesindsatsen for psykisk sårbare mennesker

Der er nu sat en ny dato for KL og Copenhagen Dome's konference om, hvordan vi forbedrer beskæftigelsesindsatsen for psykisk sårbare mennesker. Konferencen, som på grund af forårets corona-udbrud blev udsat, afholdes den 17. september 2020.

Hvordan forbedrer vi beskæftigelsesindsatsen for psykisk sårbare mennesker?

På konferencen vil kommuner, organisationer og virksomheder, der går andre veje og finder løsninger i beskæftigelsesindsatsen give svar på, hvordan mennesker med psykisk sårbarhed kan inddrages i arbejdsmarkedet.

Kom og hør løsningsforslag og gode erfaringer med at forbedre beskæftigelsesindsatsen for psykisk sårbare mennesker. Vi lægger op til debat i plenum og workshops, og håber i fællesskab at blive klogere på, hvordan psykisk sårbare kan hjælpes til at blive en del af arbejdsmarkedet.

På konferencen kan du opleve:

  • Antropolog og ph.d. Claus Brygger Jacobi fra Professionsskolen Absalon, som vil fortælle om, hvem der er psykisk sårbare i beskæftigelsessystemet.
  • Professor og prodekan Nanna Mik-Meyer der med udgangspunkt i sin forskning vil fortælle om mødet mellem borger og det offentlige og komme med sit syn på, hvordan den offentlige sektor i højere grad skal indrettes på borgerens præmisser fremfor systemets.
  • Flere kommuner har opnået gode resultater ved at sætte beskæftigelse og psykiatri sammen med afsæt i metoden Individual Placement Support (IPS), som er en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats. IPS har vist gode resultater i forhold til at hjælpe psykisk sårbare ind på arbejdsmarkedet. Johannes Patursson fra IPS-Sjælland fortæller om erfaringerne med at få IPS til at fungere i hverdagen.
  • Chefpsykolog Anna Fjeldsted fra Rockwoolfondens Interventionsenhed, der fortæller om NExTWORK, der er en indsats for unge ledige. Her er der udviklet og afprøvet nye og anderledes metoder, som kan overføres til målgruppen af psykisk sårbare, og hvor man forsøge at vende tingene på hovedet.
  • Virksomhedskonsulenterne Anette Filtenborg og Pernille Rix, der fortæller om Morfeus i Aarhus Kommune, som er en indsats målrettet mennesker med Skizofreni, hvor den sociale indsats og beskæftigelsesindsatsen er tænkt tæt sammen.

 

Hvor: konferencen afholdes i Copenhagen Dome Snubbekorsvej 16-18, 2630 Taastrup. 

Tilmelding:
Du tilmelder dig via dette link. Tilmeldingsfristen er onsdag den 16. september 2020 kl. 12:00

Pris:
1.495,00 kr.