22. august 2020

KL-undersøgelse: De ledige har været i kontakt med jobcentret og langt de fleste er tilfredse med kontakten

KL har undersøgt de lediges oplevelse af kontakten med jobcentrene under suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen. Langt de fleste har haft kontakt med jobcentret mere end én gang, er meget tilfredse med kontakten og interesserede i flere samtaler via telefon og video.

Beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet fra 12. marts til 27. maj. Det vil sige, at de ledige ikke var forpligtiget til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og for den aktive indsats, da kravet om jobsøgning, tilbud og deltagelse i samtaler var bortfaldet. Det har derfor været frivilligt for de ledige at deltage i samtaler og tilbud. 

Formålet med undersøgelsen er at få et mere klart billede af, hvordan de ledige har oplevet deres kontakt med jobcentret under suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen og i særlig grad, hvordan de har oplevet de nye kontaktformer, som jobcentrene har taget i brug, hvad enten kontakten sker per telefon eller via virtuelle platforme. KL har derfor gennemført en undersøgelse i 12 kommuner med 5.778 respondenter.

 Du kan læse mere om undersøgelsens resultater i Momentomartiklen her.

Hovedkonklusioner om de lediges oplevelse af kontakten med jobcentrene under nedlukningen: 

  • 81 % af borgerne er meget tilfredse eller tilfredse med kontakten med jobcentret. Mens kun 5 % er utilfredse eller meget utilfredse. Tilfredsheden er højest blandt borgere på sygedagpenge og lavest blandt borgere på uddannelseshjælp.
  • Størstedelen af borgerne har haft kontakt med jobcenteret mere end én gang. 56 pct. har været i kontakt med jobcenteret to eller tre gange under nedlukningen. 14 pct. har været i kontakt med jobcenteret fire gange eller flere.
  • Det har hyppigst været jobcenteret, der har taget initiativ til kontakten. 56 pct. angiver, at det var jobcenteret der tog kontakt. 15 pct. angiver, at de selv tog kontakt og i 28 pct. af tilfældene har begge parter, dvs. både borger og jobcenter, taget initiativ til kontakt.
  • 83 pct. er positive eller overvejende positive overfor at blive kontaktet af jobcenteret, mens kun 3 pct. har været overvejende negative eller negative.

 

  • 97 % af borgerne har haft telefonisk kontakt med jobcentret, mens kun 2 % har haft kontakt via video. Adspurgt om borgeren har oplevet, at kontaktformen har passet med det, der skulle drøftes, svarer størstedelen rigtig godt eller godt. Det gælder hhv. 90 pct. af de der har haft telefonisk kontakt, og 79 pct. af de der har haft kontakt via video.
  • 66 % af borgerne ville i meget høj grad eller i høj grad være meget interesserede i, at flere af deres samtaler og dialog med jobcenteret kunne foregå via telefon eller video. Kun 8 pct. af borgerne ønsker det Slet ikke eller I mindre grad.

 

KL-undersøgelse: