14. august 2020

KL til Folketinget: Det er usagligt at flytte seniorpension fra kommunerne

KL har netop afgivet høringssvar til det det lovforslag, som fra 2021 flytter afgørelser om seniorpension fra kommunerne til en ny Seniorpensionsenhed hos ATP.

KL mener, at beslutningen om at placere ansvaret for tildeling af seniorpension uden for kommunerne hviler på et usagligt grundlag, vil medføre betydelige meromkostninger for samfundet og betyde en forringet service for de nedslidte borgere, ordningen er tænkt at skulle hjælpe.

Læs hele KL’s høringssvar.

  • PDF

    KL's høringssvar vedr. overflytning af ansvaret af seniorpension.pdf