17. april 2020

KL ser frem til at drøfte forslag til pejlemærker for en genåbning af beskæftigelsesindsatsen

KL henvendte sig den 8. april 2020 til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen med et ønske om at drøfte genstarten af beskæftigelsesindsatsen, der har været suspenderet grundet corona. Det er derfor positivt, at ministeren har imødekommet KL’s ønske og at der nu er planlagt et møde mellem beskæftigelsesministeren og Thomas Kastrup Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

I takt med genåbningen af samfundet er begyndt, er det vigtigt, at der hurtigt tages stilling til, hvordan der kan gives de bedst mulige rammer for, at beskæftigelsesindsatsen kan genstartes på en hensigtsmæssig måde. KL har udarbejdet forslag til pejlemærker for en gradvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen. Det ser KL frem til at kunne drøfte med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen den 24. april 2020 – KL’s brev og pejlemærkerne kan ses her:

  • PDF

    Henvendelse til beskæftigelsesministeren.pdf

  • PDF

    Pejlemærker for genåbning af beskæftigelsesindsatsen.pdf

  • PDF

    Følgebrev til pejlemærker til beskæftigelsesministeren.pdf