03. april 2020

Jobcentrene arbejder sammen om at løse den samfundsmæssige udfordring vi står overfor

Vi ser i jobcentrene en stor tilgang af nyledige. Over 40.000 siden 12. marts. Det er en bekymrende situation for hele landet. Jobcentrene arbejder fortsat. Og der er over hele landet indsatser i gang for at formidle arbejdskraft hen til de områder, hvor der fortsat er behov, både til det private og offentlige område.

Til dagligt arbejder alle jobcentre sammen – også på tværs af kommunegrænser – med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til de områder, hvor man har udfordringer med at finde kvalificerede kandidater.

Det er ikke anderledes nu. I alle landets kommuner har jobcentrene bl.a. aftalt at samarbejde omkring rekrutteringen af ledigt personale på tværs af kommune- og regionsgrænser, der kan hjælpe under Covid-19, hvis behovet opstår. Jobcentrene har aftalt, at man vil understøtte rekruttering af bl.a. ledige sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Men også andre personalegrupper i det offentligt samt rekruttering til det private arbejdsmarked kan landsdækkende komme i spil, hvis der er brug for det.

De ledige har i øjeblikket ikke pligt til at tage anvist arbejde. Men det ser ud til, at der stadig er en del, der gerne vil stå til rådighed for at hjælpe i kommuner og regioner, hvis der kommer et arbejdspres, der gør det nødvendigt at rekruttere yderligere personale.

I nogle kommuner er man gået i gang med at forhåndsscreene, og allerede nu har godt 300 social-og sundhedsassistenter og hjælpere og 60 sygeplejersker sagt, at de står til rådighed hvis behovet opstår.

Det er positivt at opleve i en tid, hvor vi kan komme til at mangle personale. Og glædeligt at opleve at borgere og de kommunale jobcentre sammen kan være med til at løfte en samfundsopgaveopgave, der potentielt kan blive kritisk.

Jobcentrene står sammen på tværs af landet og er klar til at hjælpe både kommuner, regioner og det private arbejdsmarked med de behov, der måtte opstå under og efter Covid-19. Det er vigtigt nu – og bagefter – at huske at bruge jobcentrene til rekruttering. Når vi kommer over på den anden side, bliver én af de vigtigste samfundsopgaver at få nedbragt ledighedstallet. Og her har jobcentrene, i samarbejde med virksomhederne, en nøglerolle.

For yderligere oplysninger omkring kommunernes tværkommunale samarbejde kan du kontakte Trine Bolwijn på trbo@kl.dk