04. marts 2020

Gevinstrealisering i Kommunernes Ydelsessystem

I løbet af 2020 og 2021 implementerer kommunerne et nyt fælleskommunalt it-system KY til håndtering af kontanthjælpsområdet. KY afløser det hidtidige KMD Aktiv. It-systemet mindsker de rutineprægede opgaver og bidrager til mere effektive arbejdsgangene på ydelsesområdet.

 

KL estimerede på baggrund af en tidsmåling i 2014 effektiviseringspotentialet ved implementering af Kommunernes Ydelsessystem (KY) til ca. 20 pct. Der er siden dengang sket væsentlige ændringer på ydelsesområdet, som kan have betydning for den enkeltes kommunens business case. Derfor anbefaler KL, at hver kommune vurderer, om der er behov for at justere business casen for KY. Til brug for dette arbejde har KL i samarbejde med KOMBIT udarbejdet et kort notat - se nedenfor.

KL anbefaler, at kommunerne opdaterer business casen inden KY implementeres i den enkelte kommune. De første kommuner forventes at tage KY i brug i sommeren 2020. Oplysninger om projektet kan findes på KOMBIT’s hjemmeside www.kombit.dk/ky og i KY’s dokumentbibliotek.