05. november 2019

Kompetent samspil mellem kommuner og virksomheder om kvalificeret arbejdskraft

Ny publikation fra KL, der udgives i dag, viser gennem fakta og cases hvor vigtigt et tæt samarbejde mellem kommunerne og virksomhederne er for at skaffe den kvalificerede arbejdskraft, virksomhederne har brug for.

Publikationen "Kompetent samspil om kvalificeret arbejdskraft" tager udgangspunkt i cases fra kommunerne, samt en jobcentersurvey og en måling af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrene. Samlet giver det et overbliksbillede over, hvordan kommunerne i de seneste år markant har opprioriteret indsatsen for at afhjælpe manglen på arbejdskraft.

Stort set alle kommuner bruger i dag flere ressourcer på at afhjælpe arbejdskraftsmangel i forhold til for et år siden, og 2/3 dele af kommunerne opsøger systematisk vækstvirksomheder og virksomheder med forventet mangel på arbejdskraft. Dén tilgang afspejler sig i tilfredsheden blandt virksomhederne, hvor 80% angiver at de tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med jobcenteret.

Som de forskellige cases i publikationen viser, er man i kommunerne gået nye veje for at sikre, at beskæftigelsessystemet afhjælper den samfundsudfordring det er, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Indsatserne spænder fra politiske samarbejder over opkvalificering til arbejdet med mobilitetsudfordringer. Indsatser, der tager udgangspunkt i både de lokale udfordringer med at skaffe arbejdskraft, og det forhold, at arbejdsmarkedet ikke stopper ved kommunegrænsen, men forudsætter tværkommunalt samarbejde.

Samarbejdet med virksomhederne er en central del af den kommunale beskæftigelsesindsats. Den viden om virksomhedssamarbejdet, som er samlet i den nye publikation, er et godt afsæt for den videre debat om, hvordan vi udvikler beskæftigelsesindsatsen. Dermed spiller publikationen også op til debatten mellem de mere end 1.000 deltagere på årets jobCAMP, som KL afholder den 7.-8. november 2019 i Aalborg.

Kompetent samspil om kvalificeret arbejdskraft

 

×

Log ind