03. juli 2019

Kommunal ungeindsats - Erfaringer fra partnerskabet

KL og Undervisningsministeriet startede i november 2018 et partnerskab om en ny kommunal ungeindsats med deltagelse af 11 kommuner. Få inspiration fra de erfaringer de deltagende kommuner har gjort sig i partnerskabet.

Formålet med partnerskabet er at understøtte implementeringen af den kommunale ungeindsats og bidrage til omstillingen af ungeindsatsen i de deltagende kommuner.

De erfaringer der nu bliver formidlet fra partnerskabet bygger på de besøg og analyser, der har været gennemført i de deltagende partnerskabskommuner. Som en del af partnerskabet skal den viden, som partnerskabet oparbejder, udbredes til samtlige 98 kommuner. Derfor er der udarbejdet en opsamling af de temaer, der er identificeret på tværs af de deltagende kommuner i partnerskabet, der kan være brugbare for andre kommuner.

Brug denne opsamling som inspiration i jeres egen ungeindsats.