07. februar 2019

Vidensdage om specialuddannelse i borgernær sygepleje

KL afholder to vidensdage om den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje henholdsvis den 10. april i Fredericia og den 24. april i København. Tilmeld dig nu!

Vidensdage om specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er et helt nyt uddannelsestilbud til bl.a. kommunale sygeplejersker. Specialuddannelsen understøtter udviklingen af det nære sundhedsvæsen og skal bidrage med et fagligt løft af sygeplejen i kommunerne. Ca. 120 sygeplejersker startede på uddannelsen i december 2018 og forventes færdige ultimo 2019.

Målet med vidensdagene er dels at give kommuner, der ikke har sygeplejersker afsted på første hold, mulighed for en bred introduktion til uddannelsen. Samtidig er vidensdagene tænkt som et forum for erfarings- og vidensdeling omkring specialuddannelsen for de kommuner, der allerede har sygeplejersker afsted på første hold.

Målgruppen

Dagene er primært tilrettelagt for kommunale ledere, vejledere, uddannelsesansvarlige og sygeplejersker med interesse for uddannelsen. Deltagerantallet er max ca. 100. Skulle interessen overstige antallet af pladser forbeholder KL's sekretariat sig retten til at prioritere kommunale deltagere.

Foreløbigt program

Det endelige program vil blive offentliggjort snarest men byde på både generelle oplæg og give mulighed for at komme i dybden med udvalgte problemstillinger.

Ambitionen er, at give en introduktion af selve uddannelsen herunder også give billeder på hvordan der arbejdes med – og i den interne såvel som den eksterne klinik. Oplægsholdere vil være centrale parter, ledere, sygeplejersker og undervisere fra professionshøjskolerne.

Tilmelding

Tilmeld dig ved at klikke på fanen "Tilmelding" herunder.

Hvornår

Fredericia d. 10. april kl. 9:30-16:00
København d. 24. april. kl. 9:30-16:00

Sted

Fredericia: Uddannelses Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia
København: KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Tilmeldingsfrist

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, og er økonomisk bindende.

Pris

495 kr.

Betalingsform

EAN eller faktureringsmail.

Spørgsmål?

For spørgsmål omkring det faglige indhold til konferencen kan du kontakte: Ursula Dybmose på UDY@kl.dk eller Mia Francis Ferneborg på MFRF@kl.dk.

Har du spørgsmål til det praktiske eller ændringer af deltagere, skal du kontakte Signe Rasmussen på SIGR@kl.dk

Er du forhindret i at deltage

ALLE afbud skal ske skriftligt til SIGR@kl.dk. Tilmeldingen er økonomisk bindende og afbud vil blive faktureret med det fulde deltagergebyr.

Du kan overdrage din plads til en kollega forudsat, at du skriftligt har orienteret SIGR@kl.dk

Du kan læse mere om specialuddannelsen i borgernær sygepleje her