05. februar 2019

jobCAMP 18: Fjerde temaindslag for jobCAMP-gallerierne

I dag udkommer det fjerde temaindslag i forbindelse med jobCAMP-gallerierne, som har til formål at udbrede kommunale erfaringer. Denne uges tema handler om tæt samarbejde mellem borger og konsulent.

Tæt samarbejde mellem borger og konsulent

I denne uge vil fokus være på indsatser, hvor Aarhus, Kolding og Morsø Kommuner har lykkedes med at flytte borgere på kontanthjælp ud på arbejdsmarkedet via nye tilgange med borgeren i centrum og et større fokus på relationen mellem borgeren og konsulenten.

Hvad er jobCAMP-gallerierne?

Til jobCAMP 18 blev konceptet jobCAMP-gallerierne endnu engang lanceret. På jobCAMP-gallerierne kan kommunale erfaringer og idéer deles på tværs – således udveksles inspiration både fra de større kommuner og de mindre kommuner, der er små hjul i den store mølle. Her har galleristerne haft mulighed for at fortælle om de gode erfaringer, erkendelser og idéer fra et specifikt kommunalt projekt. På jobCAMP 18 var der tre hovedtemaer:

Virksomhedsrettede indsatser, der virker for udsatte borgere

Ny sammenhængende kommunal ungeindsats

Nyuddannede i job og nye teknologier

Ambitionen er at udbrede viden om de mange spændende kommunale projekter til alle dem, der ikke deltog på jobCAMP 18. Desuden kan jobCAMP 18-deltagere få et uddybet bekendtskab til tiltagene, som præsenteres her i et større og mere fyldestgørende format.

jobCAMP 19 afholdes den 7.-8. november 2019 i Aalborg Kultur og Kongres Center

Hvis I allerede nu skulle kende til en spændende case eller indsats, der kunne være relevant for jobCAMP 19, må I meget gerne kontakte Mads Toftegaard Kirk på matk@kl.dk