02. juni 2021

Webinar om Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked

KL’s Arbejdsgiverpolitiske Center afholder hhv. den 14. og 15. juni 2021 webinar om trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked fra 2020

På webinaret gives en introduktion til den samlede aftale. Herunder implementeringen af den nye forpligtigelse til at tilbyde voksne løn fra grundforløbets start på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Ligeledes gives en introduktion til procedurepapiret og kvalitetssporet for grundforløb 2.

Webinaret henvender sig til kommunale uddannelseskoordinatorer og -konsulenter, der arbejder med rekruttering og fastholdelse af ledige til job og uddannelse i social- og sundhedssektoren.

Du kan tilmelde dig til den 14. juni 2021 fra kl. 12.30-13.30.  

Du kan tilmelde dig til den 15. juni 2021 fra kl. 12.30-13.30.