17. april 2020

Regulering af lønninger pr. 1. april 2020

I henhold til "Aftale pr. 1. april 2018 om lønninger for kommunalt ansatte”, skal der foretages en regulering af kommunale lønninger pr. 1. april 2020, jf. aftalens § 5.

 1. Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet.

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. april 2020 består af:

  •  en aftalemæssig forhøjelse på 0,4 pct., jf. aftalens § 5, stk. 1.

Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. april 2020 i alt forhøjes fra 41,2411 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) til 41,7798 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

Lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde under Forhandlingsfællesskabet har uændret grundbeløbsniveau pr. 1. januar 2006, og har dermed uændret egen procentregulering.

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. april 2020 består af:

  •  en aftalemæssig forhøjelse på 0,4 pct., jf. aftalens § 5, stk. 1, og

Lønteknisk indebærer den ekstraordinære regulering, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. april 2020 i alt forhøjes fra 23,8806 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau) til 24,3531 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau).

2. Regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. april 2020.

 Information om regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. april 2020 er udsendt.

3. Regulering af efterindtægt af løn, rådighedsløn og ventepenge.

Reguleringsprocenten af:

  •  efterindtægt af løn,
  • rådighedsløn og
  • ventepenge

skal med virkning fra 1. april 2020 forhøjes til 41,7798 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

4. Udsendelse af lønbilag mv.

KL har udsendt lønbilag mv.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om overenskomster og aftaler mv. på KL's hjemmeside www.kl.dk under Arbejdsgiver.

Kontaktperson i KL

Giver denne information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til chefkonsulent Søren Johannessen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3698, eller gerne pr. e-mail sjoh@kl.dk.