13. august 2020

Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet

Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2020 består af to elementer:

  • en aftalemæssig forhøjelse på 0,70 pct., jf. aftalens § 5, stk. 1, og
  • en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. aftalens § 5, stk. 2.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse af lønudviklingen på det private arbejdsmarked for virksomheder og organisationer indebærer efter aftalens § 5, stk. 2, ”Reguleringsordningen”, at kommunalt ansattes lønninger med virkning fra 1. oktober 2020 hæves med yderligere 0,09 pct.

Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse og den ekstraordinære regulering, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2020 i alt forhøjes fra 41,7798 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) til 42,8511 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

Lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde under Forhandlingsfællesskabet har uændret grundbeløbsniveau pr. 1. januar 2006, og har dermed uændret egen procentregulering.

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2020 består af to elementer:

  • en aftalemæssig forhøjelse på 0,70 pct., jf. aftalens § 5, stk. 1, og
  • en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. aftalens § 5, stk. 2.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse af lønudviklingen på det private arbejdsmarked for virksomheder og organisationer indebærer efter aftalens § 5, stk. 2, ”Reguleringsordningen”, at kommunalt ansattes lønninger med virkning fra 1. oktober 2020 hæves med yderligere 0,09 pct.

Lønteknisk indebærer den ekstraordinære regulering, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2020 i alt forhøjes fra 24,3531 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau) til 25,2927 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau).

 

Regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2020

Information om regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2020 bliver udsendt på et senere tidspunkt.

Regulering af efterindtægt af løn, rådighedsløn og ventepenge

Reguleringsprocenten af:

  • efterindtægt af løn,
  • rådighedsløn og
  • ventepenge

Skal med virkning fra 1. oktober 2020 forhøjes til 42,8511 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

Udsendelse af lønbilag mv.

KL vil snarest udsende lønbilag mv.

Hvis denne information føre til yderligere spørgsmål

Kontakt da chefkonsulent Søren Johannesen tlf. 3370 3698 eller pr. mail SJOH@kl.dk 

Yderligere information omkring overenskomster og aftaler kan findes her