10. januar 2020

Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2020 og satser for time- og dagpenge mv. i forbindelse med tjenesterejser til kommunalt ansatte

Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2020 og satser for time- og dagpenge mv. i forbindelse med tjenesterejser til kommunalt ansatte

Resumé

A. Satser for transportgodtgørelse.
B. Satser for time- og dagpenge til kommunalt ansatte.

Sagen

A. Satser for transportgodtgørelse.

Med virkning fra 1. januar 2020 ændres satserne for skattefri transportgodtgørelse, jf. aftale af 21. maj 2015 om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning af tjenesterejser i udlandet indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (KL nr. 05.71).

De nye satser for benyttelse af eget transportmiddel har virkning for kørsel foretaget fra og med den 1. januar 2020.

For kørsel efter skriftlig bemyndigelse i egen bil eller på egen motorcykel, jf. §5 i aftalen, er godtgørelsen ændret fra 3,56 kr. pr. km til 3,52 kr. pr. km for kørsel indtil 20.000 km i et kalenderår.

For kørsel ud over 20.000 km i et kalenderår samt for anden godkendt kørsel, jf. §§ 4 og 5 i aftalen, er godtgørelsen ændret fra 1,98 kr. pr. km. til 1,96 kr. pr. km.

Godtgørelsen for benyttelse af egen knallert, herunder de såkaldte EU-knallerter eller cykel, jf. aftalens § 8, er ændret fra 0,53 pr. km. til 0,54 kr. pr. km.

Satsen vil fremover blive reguleret efter forbrugerindekset. Der er ikke længere noget maksimum pr. år for cykelgodtgørelse.

B. Satser for time- og dagpenge til kommunalt ansatte.

KL udsender Skatteministeriets satsregulering pr. 1. januar 2020 for tjenesterejser (KL nr. 05.73 og 05.73A). Disse satser fastsættes efter aftale mellem Skatteministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg i den statslige tjenesterejseaftale.

Tjenesterejseaftalen udsendes også via Kommuneforlagets samlemapper samt til Kommuneforlaget og Schultz.

Disse satser er alene vejledende for kommunerne. Der er ikke indgået aftaler for kommunalt ansatte på dette område, som forpligter kommunerne. Kommunerne kan således vælge at følge statens regler eller fastsætte egne regler under hensyn til den gældende ligningslov.

Hvis du vil vide mere

De ændrede satser fremgår af Skatteministeriets cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2020 og kan ses i sin helhed på Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside ved at følge dette link: https://www.medst.dk/nyheder/satsregulering-pr-1-januar-2020-for-tjenesterejser/

Kontaktpersoner i KL

Giver denne information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til specialkonsulent Jakob Lemke, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3157, e-mail, jaml@kl.dk eller konsulent Liv Petersen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3682, e-mail: lipe@kl.dk.

 

  • PDF

    Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2020 og satser for tim- og dagpenge mv. i forbindelse med tjenester.pdf