06. marts 2019

Regulering af lønninger pr. 1. april 2019

På baggrund af en række henvendelser, skal KL præcisere, at den eneste generelle lønregulering i 2019 er pr. 1. oktober 2019.

Resumé

Regulering af lønninger mv. i 2019. På baggrund af en række henvendelser, skal KL præcisere, at den eneste generelle lønregulering i 2019 er pr. 1. oktober 2019. Der er dog pr. 1. april 2019 en forhøjelse af grundbeløbet på 382 kr. for trin 11-19 for Forhandlingsfælleskabets og 436 kr. for trin 1-2 for Sundhedskartellets lønskala.

Sagen

Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet

I henhold Forliget med Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018 skal der i 2019 kun ske en generel regulering af lønningerne pr. 1. oktober 2019.

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2019 består af to elementer:

  • en aftalemæssig forhøjelse på 1,00 pct., jf. Forligets pkt. 1.1 og
  • en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. Forligets pkt. 1.2. Beregningsgrundlaget for denne ekstraordinære regulering foreligger ultimo juli 2019.

Ovenstående gælder også for lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde under Forhandlingsfællesskabet.

Frem til 1. oktober 2019 vil reguleringsprocenterne være uændrede dvs. hhv. 37,7253 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) og

20,7970 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau) for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde.

Som det fremgår af forliget med Forhandlingsfællesskabet pkt. 1.5 sker der dog pr. 1 april 2019 en forhøjelse af trin 11-19 i Forhandlingsfællesskabets lønskala med 382 kr. årligt (31/3 2000-niveau) samt en forhøjelse af trin 1-2 i Sundhedskartellets lønskala med 436 kr. årligt (1/1 2006-niveau). Dvs. at alle ansatte på disse løntrin får en lønstigning.

Regulering af kommunale tjenestemandspensioner i 2019.

Information om reguleringen af de kommunale tjenestemandspensioner på trin 11-19 pr. 1. april 2019 bliver udsendt på et senere tidspunkt.

Regulering af efterindtægt af løn, rådighedsløn og ventepenge

Reguleringsprocenten af

  • efterindtægt af løn,
  • rådighedsløn og
  • ventepenge

er ligeledes uændret 37,7253 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

Udsendelse af lønbilag mv.

KL vil snarest udsende lønbilag mv. De aktuelle og historiske satser fremgår af KRL´s hjemmeside

Yderligere information

Læs mere om overenskomster og aftaler mv. på KL's hjemmeside under Arbejdsgiver.