29. maj 2019

Regulering af lønninger 1. oktober 2019

I henhold til "Aftale pr. 1. april 2018 om lønninger for kommunalt ansatte”, skal der foretages en regulering af kommunale lønninger pr. 1. oktober 2019, jf. aftalens § 5.

1. Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet.

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2019 består af to elementer:

  • en aftalemæssig forhøjelse på 1,00 pct., jf. aftalens § 5, stk. 1, og
  • en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. aftalens § 5, stk. 2.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse af lønudviklingen på det private arbejdsmarked for virksomheder og organisationer indebærer efter aftalens § 5, stk. 2, ”Reguleringsordningen”, at kommunalt ansattes lønninger med virkning fra 1. oktober 2019 hæves med yderligere 0,01 pct.

Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse og den ekstraordinære regulering, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2019 i alt forhøjes fra 37,7253 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) til 39,0861 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

Lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde under Forhandlingsfællesskabet har uændret grundbeløbsniveau pr. 1. januar 2006, og har dermed uændret egen procentregulering.

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2019 består af to elementer:

  • en aftalemæssig forhøjelse på 1,00 pct., jf. aftalens § 5, stk. 1, og
  • en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. aftalens § 5, stk. 2.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse af lønudviklingen på det private arbejdsmarked for virksomheder og organisationer indebærer efter aftalens § 5, stk. 2, ”Reguleringsordningen”, at kommunalt ansattes lønninger med virkning fra 1. oktober 2019 hæves med yderligere 0,01 pct.

Lønteknisk indebærer den ekstraordinære regulering, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2019 i alt forhøjes fra 20,7970 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau) til 21,9905 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau).

2. Regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2019.

Information om regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2019 bliver udsendt på et senere tidspunkt.

3. Regulering af efterindtægt af løn, rådighedsløn og ventepenge.

Reguleringsprocenten af:

  • efterindtægt af løn,
  • rådighedsløn og
  • ventepenge

Skal med virkning fra 1. oktober 2019 forhøjes til 39,0861 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

4. Udsendelse af lønbilag mv.

KL vil snarest udsende lønbilag mv.

 

Hvis du vil vide mere

Læs mere om overenskomster og aftaler mv. på KL's hjemmeside www.kl.dk under Arbejdsgiver.

 

Kontaktperson i KL

Giver denne information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til chefkonsulent Søren Johannesen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3698, eller gerne pr. e-mail sjoh@kl.dk.