18. marts 2019

Præsteforeningens pensionsordning overgår fra Velliv til PFA

Ændringen er indarbejdet i AC-overenskomsten og fremgår af bilag 5. Aftalen gælder både nuværende og fremtidigt ansatte.

Præsteforeningens pensionsordning overgår fra Velliv til PFA 

Til orientering oplyses, at Præsteforeningens pensionsordning overgår fuldt ud fra Nordea Liv og Pension til PFA Pension med virkning pr. 1. april 2019. Ændringen er indarbejdet i AC-overenskomsten og fremgår af bilag 5. Aftalen gælder både nuværende og fremtidigt ansatte.

Føre denne information til yderligere spørgsmål, kontakt da konsulent Liv Petersen, LIPE@kl.dk