22. juni 2019

Deadline nærmer sig for ny sundhedspulje

Den 16. september er der frist for at søge midler fra den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje. Du kan nå det endnu, hvis du har en god idé til et konkret projekt på det sundhedsfaglige område.

Du kan nå det endnu

I foråret 2019 blev det for første gang muligt at søge om midler fra en nyoprettet sundhedspulje. Puljen går under navnet Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje.

Nu er deadline ved at nærme sig for puljens første ansøgningsrunde. Den 16. september er sidste dag, man kan sende en ansøgning ind.

Arbejder du og dine kolleger med det nære sundhedsvæsen i kommunerne? Og ligger I inde med en god idé til forbedringer, som I ønsker at afprøve? Så kan I stadig nå at sende en ansøgning.

Disse områder støttes

Konkret gives der penge til praksisnær forskning eller kvalitetsudviklingsprojekter. Projekterne skal omhandle følgende temaer:

  • Forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser til borgere med kroniske sygdomme og multisygdom, samt den ældre medicinske patient.
  • Kommunale indsatser, der kan forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Sådan søger du

Du kan søge, hvis du er ansat i en kommune på en af overenskomsterne mellem Sundhedskartellet og KL.

Det er et krav, at der søges om midler fra puljen i samarbejde med den kommunale arbejdsplads, hvor projektet skal finde sted.

Ansøgere kan regne med svar inden udgangen af 2019.

Læs mere om kravene og temaerne her.

Parterne står bag puljen

Puljen er skabt af arbejdsgiverne (KL) og fagbevægelsen (Sundhedskartellet). Det er parternes ambition, at midlerne fra Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje skal styrke og understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen de kommende år.

Begge parter håber at modtage ansøgninger til projekter, der kan skabe ny viden, som de sundhedsfaglige medarbejdere konkret kan anvende i deres kontakt med borgerne.

Har du spørgsmål, kan du sende en mail til Catrine Granzow Holm på CAGH@kl.dk, Henriette Mie Hansen på HEMH@kl.dk eller Charlotte Vinderslev på CVI@dsr.dk.