08. april 2019

Program for PPR-konference er nu offentliggjort

Det er nu muligt at se programmet og tilmelde sig den årlige PPR-konference 2019, der i år sætter fokus på PPR som udvikler, anvender og formidler af viden. Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem Landssamrådet af PPR-chefer og KL. Konferencen retter sig mod alle, der arbejder i – og sammen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning om børn fra 0-18 års området og deres læring og trivsel.

SE PROGRAMMET OG TILMELD DIG KONFERENCEN HER

PPR’s betydning som vidensproducerende og vidensformidlende 

PPR har stor betydning som vidensproducerende og vidensformidlende i kommunernes arbejde med børn og unges læring og trivsel. PPR er som vidensproducerende hele tiden i samskabelse med de øvrige aktører på området. Der udvikles, anvendes og formidles viden. Co-teaching er blandt andet en af de måder, hvor det pædagogiske personale og ressoucepersoner, fx medarbejdere fra PPR, kan udvikle og anvende viden i læringsrummet. Konferencens keynotespeakere har et særligt blik på dette.

10 workshops med gode eksempler

De 10 workshops afspejler en lang række af gode ekspempler på, hvordan PPR i praksis arbejder med vidensproduktion. Viden og formidling har mange former, fx vidensformidling og direkte praktisk støtte til forældrene i hjemmet med helt små børn (workshop 2). Samskabt viden om omgivelsernes betydning for børns regulering i overgangen fra dagtilbud til skole (workshop 7).