25. april 2019

KL temamøder om det pædagogiske tilsyn i dagtilbud

Den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læringsplan kalder på nye former for tilsyn. Hvordan kan der skabes et udviklingsorienteret tilsyn, der bidrager til udviklingen af kvalitet i dagtilbuddene og styrker evalueringskulturen i dagtilbuddene? Det sætter KL’s temamøder om det pædagogiske tilsyn fokus på gennem to temamøder

KL afholder temamøder om det pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene. Der bliver afholdt et temamøde i KL-huset i København den 26. august 2019 og et i Kolding den 28. august 2019.

Temamøderne vil bl.a. komme belyse hvordan tilsynet kan bruges til at sikre sammenhæng og udvikling på hele dagtilbudsområdet. Der sættes også fokus på, hvordan tilsynet kan anvendes ind i kompetenceudvikling af personale.

Temamøderne byder også på praksiseksempler på brugen af data i tilsynet, og Børne- og Socialministeriet vil belyse kravene til tilsynet i relation til ny lov og forskellige dagtilbudsformer. 

Tilmelding

Læs mere om temamøderne, se programmet og tilmeld dig allerede nu: du kan tilmelde dig til temadagen i København her og til temadagen i Kolding her.