23. april 2019

Co-teaching og inklusion på KL's årlige PPR-konference

Ved KL’s årlige PPR-konference vil en af USA’s førende eksperter i Co-Teaching, Wendy W. Murawski holde oplæg om, hvordan Co-teaching er et bud på en samarbejdsform, der understøtter udvikling af den inkluderende skole og den fælles viden i samarbejde med lærere og andre professionelle om deres elevers læring og trivsel

Den inkluderende skole gennem Co-teaching

Et af PPR-konferencens oplægsholdere vil i år være Ph.d Wendy W. Murawski – en af USA førende eksperter i Co-teaching. Med fokus på samarbejde, videndeling og inklusion har Murawski formået at hjælpe, både nationalt og internationalt, en lang række skoler til blive mere inkluderende gennem brugen af Collaborative Teaching. Med en baggrund som special-lærer har Murawski skrevet og bidraget til 9 bøger om de bedste praksisser i arbejdet om den inkluderende skole. Deltagerne på KL’s PPR-konference 2019 vil blive klogere på, hvordan skolen og de professionelle kan samarbejde gennem Co-teaching til at skabe de mest optimale forudsætninger for, at den inkluderende skole lykkedes.

Læs mere og tilmeld dig til KL's PPR-konference 2019 her

Hvordan kan Co-teaching overføres til en dansk kontekst?

Janne Hedegaard Hansen, lektor, ph.d. og leder af forskningsprogrammet Inclusion and Exclusion ved Aarhus Universitet vil, i forlængelse med Wendy W. Murawski’s oplæg om Co-teaching, sætte fokus på, hvordan vi kan lære af måden de professionelle arbejder med Co-teaching i de amerikanske skoler. Deltagerne ved PPR-konferencen vil bl.a. blive klogere på, hvilke forudsætninger arbejdet kræver og hvordan vi sikrer at de professionelle, gennem samarbejde, kan håndtere og sikre den enkelte elevs ret til deltagelse i skolens faglige og sociale fællesskaber.

Hvad er KL’s PPR-konference 2019?

PPR har stor betydning som vidensproducerende og vidensformidlende i kommunernes arbejde med børn og unges læring og trivsel. PPR er som vidensproducerende hele tiden i samskabelse med de øvrige aktører på området. Der udvikles, anvendes og formidles viden.

De 10 workshops afspejler en lang række af gode ekspempler på, hvordan PPR i praksis arbejder med vidensproduktion. Viden og formidling har mange former, fx vidensformidling og direkte praktisk støtte til forældrene i hjemmet med helt små børn (workshop 2). Samskabt viden om omgivelsernes betydning for børns regulering i overgangen fra dagtilbud til skole (workshop 7). Viden om elevernes fravær (workshop 9) og endelig er barnets stemme også en væsentlig kilde til viden, vi skal være gode til at fastholde (workshop 4).

Konferencen retter sig mod alle, der arbejder i – og sammen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning om børn fra 0-18 års området og deres læring og trivsel.