KL

Nyhed

51-60 af 1257 resultater
 • Administrativ information

  Få inspiration fra Rudersdal om dataunderstøttet ledelse

  Koblingen mellem økonomiske data og det faglige output i velfærdsområderne: Det er lige præcis dér, at funktionsleder i Rudersdal Kommune Vibe Musaeus ser, at hun og hendes team skaber værdi. Dataunderstøttet ledelse står højt på dagsordenen i kommunen, og arbejdet med data har udviklet sig betragteligt de seneste år. Det er et arbejde, som til syvende og sidst skal kunne mærkes blandt kommunens borgere og virksomheder. Læs mere om Vibes erfaringer som optakt til KL’s nye netværk om dataunderstøttet ledelse, der går i gang i efteråret 2019.

  Læs mere
 • Information

  Nyt om hvilke lokalplaner der er omfattet af §8a vedr. fritagelse for stigning i grundskyld som følge af lokalplanlægning

  Mulighed for fritagelse for stigning i grundskyld som følge af lokalplanlægning gælder nu for alle lokalplaner vedtaget efter den 1. oktober 2017, uanset om der er tale om ejerboliger eller øvrige ejendomme. Det er fortsat op til kommunerne selv, at beslutte om man ønsker at gøre brug af fritagelsesmuligheden.

  Læs mere
 • Nyhed

  Imødekom fremtidens efterspørgsel for plejeboliger – bliv inspireret på DI og KL’s konference om offentlig-privat samarbejde

  I Danmark bliver vi flere og flere ældre. Frem mod 2030 vurderes det, at vi bliver 161.000 flere ældre over 80 år svarende til en stigning på mindst 60 pct. Det er først og fremmest positivt. Men det betyder også et stort behov for flere plejeboliger i fremtiden. Spørgsmålet er derfor, hvordan kommunerne bedst imødekommer fremtidens efterspørgsel for plejeboliger. Kom og hør med, når vores tre paneldeltagere forsøger at besvare det og mange andre spørgsmål om ældreområdet til DI og KL’s konference om offentlig-privat samarbejde 29. november.

  Læs mere
 • Debatindlæg

  Debatindlæg: Boligpolitik skal understøtte udvikling i både by og land

  Hvis vi i fremtiden skal sikre et land i balance, er det vigtigt, at boligministeren husker, at boligpolitikken skal fokusere på både by og land, skriver Leon Sebbelin i et debatindlæg på Altinget.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunerne skal administrere seniorpensionsordningen

  "Både sagligt og fagligt er kommunerne de rette til at løfte opgaven med at administrere seniorpensionsordningen. Kommunerne kender både borgerne og har erfaringen og kompetencerne."

  Læs mere
 • Nyhed

  Den Sociale Investeringsfond er nu åben for henvendelser

  Har du en velfærdsudfordring, som du ønsker hjælp til at få løst? Så er Den Sociale Investeringsfond nu åben for henvendelser om velfærdsindsatser med potentiale til at blive sociale investeringsprogrammer.

  Læs mere
 • Debatindlæg

  Debatindlæg: Kommunerne skal involveres mere i grøn forskning

  Det er positivt, at regeringen vil afsætte flere midler til grøn forskning. Men hvis det virkelig skal gøre en forskel, er det vigtigt, at forskningen hænger tæt sammen med praksis, skriver Jacob Bjerregaard i et debatindlæg på Altinget.dk.

  Læs mere
 • Nyhed

  Debatindlæg: Kommunerne kan løfte den grønne omstilling på affald og cirkulær økonomi

  Som kommuner ønsker vi at understøtte og igangsætte den grønne omstilling og det bæredygtige samfund. Men det kræver, at staten understøtter kommunernes indsats, skriver Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg, i et debatindlæg på Altinget.dk.

  Læs mere
 • Nyhed

  Målrettede partnerskaber er handelsbyernes fremtid

  Forpligtende partnerskaber mellem de handelsdrivende, ejendomsejere og kommune er vigtigt for liv i byerne og for detailerhvervet. KL peger på ny lovgivning, inspiration fra udlandet samt mere vidensopbygning som løsningen til gavn for alle parter.

  Læs mere
 • Administrativ information

  Kom med på KL’s Miljøjurauddannelse

  KL’s Miljøjurauddannelse starter nyt hold i november 2019. Kom med på holdet og få tværgående indsigt i miljølovgivning samt styrket dine juridiske kompetencer i sagsbehandling indenfor natur, miljø og planlægning.

  Læs mere