21. maj 2021

Webinar om Halvplan og kommunerne

Danmarks første havplan er i høring indtil 30. september 2021.

Danmarks første havplan er i høring indtil 30. september 2021. Havplanen er bindende for statslige og kommunale myndigheder, når de vedtager planer eller meddeler tilladelser mv. til arealanvendelser i de danske havområder. Kommunerne bør derfor forholde sig til planen i egen geografi. På webinaret sætter vi særlig fokus på snitfladen mellem vand og land, mellem havplan og planlov.

Se høringen på Søfartsstyrelsens website

Program og tilmelding her.