10. oktober 2019

Kursus om vederlag til kommunalpolitikere

Få styr på reglerne, så du kan udbetale korrekt vederlag til kommunens politikere.

Hvem er kurset relevant for?

Hvis du er ansvarlig for udbetaling af vederlag til borgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer, eller rådgiver kommunens ledelse om vederlagsreglerne, så er dette kursus måske noget for dig.

Hvad vil blive gennemgået på kurset

På kurset ”Vederlagsregler for kommunalpolitikere” vil to dygtige og erfarne jurister fra KL, Jura og EU, som i mange år har arbejdet med vederlagsreglerne, gennemgå regelsættet og særligt sætte fokus på bl.a. de komplekse regler om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

På kurset vil vi bl.a. gennemgå:

  • Kommunalpolitikeres faste vederlag, udvalgsvederlag og vederlag til stedfortrædere
  • Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  • Vederlag til udvalgsformand og næstformand
  • Borgmestervederlag og borgmesterpension
  • Øvrige regler, herunder reglerne om godtgørelser til befordringer og rejser

Hvor og hvornår

Kurset afholdes onsdag den 20. november 2019 i Vejle.

Prisen for heldagskurset er 3.450,00 kr.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig her: https://www.cok.dk/vederlagsregler-kommunalpolitikere

Spørgsmål til kurset kan rettes til Natalia Lehnsdal, nll@kl.dk eller Lise Riddersholm Husted, lrhu@kl.dk.