25. oktober 2019

Vil du have din kommunes gode eksempel med på Teknik & Miljø ’20?

Teknik og Miljø-gallerierne er de gode eksempler på CO2-reduktion og klimatilpasning fra din kommune eller et andet innovativt og spændende projekter fra Teknik- og miljøområdet.

På KLs konference TEKNIK & MILJØ '20 er de gode kommunale eksempler på dagsordenen. Teknik og Miljø- gallerierne er et rum, hvor kommunerne kan dele erfaringer og idéer på tværs. Vi inviterer derfor alle kommuner til at byde ind med deres gode eksempler og blive en del af Teknik- og Miljø-gallerierne.

Hvad er gallerierne?

Teknik og Miljø-gallerierne finder sted på første dag på TEKNIK & MILJØ '20, torsdag d. 16. april fra kl. 11:00-12:00.

Vi forventer 30 caféer fordelt mellem tre temaer: 1) Klima – CO2 reduktion, 2) Klimatilpasning og 3) Alt det andet på teknik- og miljøområdet. Da konferencens overordnede tema er klima, så lægger vi naturligvis stor vægt på at medtage gode eksempler fra klimaområdet.  

De eksempler, der bliver udvalgt til at deltage med et galleri, får mulighed for at dele deres erfaring og gode idéer i en speedtalk samt gennem dialog med deltagerne.

Hvordan foregår gallerierne?

Der er i alt afsat en time i Teknik- og Miljø-gallerierne, og hver café varer ti minutter. I hver café er der et bord til rådighed, hvor ”det gode eksempel” præsenteres i form af en speedtalk (ingen powerpoint oplæg, men gerne flipover eller roll-up). Hvert 10. minut ringer en klokke, hvorefter deltagerne går videre til den næste café. Der er 7 minutters taletid og 3 minutter til spørgsmål fra café-gæsterne. Vi forventer ca. 20 deltagere til hver café-session.

Hvordan får jeg en café i gallerierne?

Hvis ovenstående har fanget din interesse, og du har netop det gode eksempel, der skal med på TEKNIK & MILJØ ’20, så send følgende til konsulent Lennart Christoffersen på LECH@kl.dk.

- Titel på jeres café

- Ultrakort beskrivelse

- 1-3 hovedbudskaber

- Kontaktpersonens navn, stilling og email

- Eventuelle links til materiale på jeres hjemmeside

Fristen for at indsende er 1. november 2019. Du må gerne sende mere end ét eksempel pr. kommune. KL udvælger herefter eksempler til gallerierne.

Om TEKNIK & MILJØ ’20

TEKNIK & MILJØ ’20 er KL’s årlige politiske konference på Teknik- og miljøområdet. Her deltager mellem 500-700 kommunalpolitikere og topembedsfolk samt andre med interesse for teknik og miljø.

Årets tema er klima og konferencen finder sted den 16.-17. april 2020 og afholdes i ODEON i Odense i samarbejde med Odense Kommune.

Tilmelding til TEKNIK & MILJØ '20 åbner medio november.