26. november 2019

Overblik over kommunernes omstilling til MitID og NemLog-in

Digitaliseringsstyrelsen, KL og Accenture har i samarbejde med 5 kommuner udarbejdet et overblik over omstillingsopgaven i kommunerne som følge af nyt MitID og NemLog-in3.

Rapportens formål

Der er udarbejdet et overblik over kommunernes omstillingsopgave som led i understøttelsen af overgangen til MitID og NemLog-in3.

Rapportens formål er at give et samlet billede af den kommunale omstillingsopgave, samt at bidrage til kommunernes forståelse, projektering og budgettering.

Rapporten er udarbejdet, og der er sendt brev herom til alle kommunaldirektører den 20. december 2019.

Hvem henvender rapporten sig til?

Rapporten henvender sig til den kommunale IT- eller digitaliseringsafdeling. Den kan endvidere bruges som dialoggrundlag i andre relevante funktioner som økonom, direktion HR mv.

Rapporten analyserer og estimerer omstillingsopgaven, der venter kommunerne i forbindelse med overgangen til NemLog-in3, og den dækker over kommunernes tekniske og organisatoriske opgaver der knytter sig til omstillingen. I rapporten opstilles der bl.a. scenarier og mulige tidsplaner for omstillingsarbejdet.

Spørgsmål om materialet kan rettes til Dan Bjørneboe dabj@kl.dk.