26. november 2019

Overblik over kommunernes omstilling til MitID og NemLog-in

Digitaliseringsstyrelsen, KL og Accenture er i samarbejde med fem kommuner ved at udarbejde et overblik over omstillingsopgaven i kommunerne som følge af nyt MitID og NemLog-in3.

Rapportens formål

Der udarbejdes et overblik over kommunernes omstillingsopgave som led i understøttelsen af overgangen til MitID og NemLog-in3

Rapportens formål er at give et samlet billede af den kommunale omstillingsopgave, samt at bidrage til kommunernes forståelse, projektering og budgettering.

Hvem henvender rapporten sig til?

Det forventes, at den primært vil henvende sig til kommunale IT- eller digitaliseringsafdeling. Den forventes også at kunne bruges som dialoggrundlag i andre relevante funktioner som økonom, direktion HR mv. 

Rapporten analyserer og estimerer omstillingsopgaven der venter kommunerne i forbindelse med overgangen til NemLog-in3, og den dækker over kommunernes tekniske og organisatoriske opgaver der knytter sig til omstillingen. I rapporten opstilles der bl.a. scenarier og mulige tidsplaner for omstillingsarbejdet.

Forventes klar til inden jul 

Overblikket er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse, og kommunerne kan forvente at få materialet tilsendt direkte inden jul.