21. maj 2019

Tillidsrepræsentanter - kursus for arbejdsgivere den 18. juni 2019

KL og COK udbyder i samarbejde et kursus om reglerne omkring tillidsrepræsentanter, orienteringspligt, løn til tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanters ret til frihed m.v. Kurset finder sted den 18. juni 2019 kl. 09.00 - 16.00 på Munkebjerg Hotel i Vejle og koster 3.450 kr.

Hvad kommer du til at lære på kurset?

Du lærer, hvornår man kan vælge en tillidsrepræsentant, hvem der kan vælges, og hvordan et valg gennemføres.
Vi ser på, hvornår man har ret til frihed, deltagelse i samtaler og kurser samt hvilken løn, tillidsrepræsentanten har krav på.
Endelig ser vi også på de særlige krav, der stilles ved afskedigelse af en tillidsrepræsentant.

Tilmelding skal ske via COK's hjemmeside.