30. maj 2018

Ny undersøgelse af de otte sikrede institutioners pædagogiske praksis

Ankestyrelsen har den 3. maj 2018 offentliggjort en rapport om de otte sikrede døgninstitutioners socialpædagogiske arbejde med unge.

Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe viden om det pædagogiske arbejde, der udføres på de sikrede afdelinger, samt rammerne herfor. Undersøgelsen er baseret på kvalitative interviews med ledere og pædagogisk personale på landets otte sikrede døgninstitutioner, og 18 unges oplevelser af det pædagogiske arbejde på institutionerne.

Undersøgelsen viser blandt andet, at der er forskelle i den pædagogiske praksis på de otte sikrede institutioner. Den viser også, at magtanvendelser generelt er sjældne på de sikrede institutioner ifølge ledere og medarbejdere. Magtanvendelser anvendes kun, når alle andre socialpædagogiske muligheder er udtømt, og der er brug for at sikre tryghed for den unge, de andre unge eller medarbejderne på institutionen.

KL kan fortælle, at der allerede er fokus på de sikrede institutioners arbejde med de udsatte unge. Senest har kommunerne og de fem regioner udarbejdet en fælles tekst til rammeaftalen for 2017 vedrørende udvikling af de sikrede institutioner. Der er i rammeaftalen blandt andet fokus på kerneopgaven i de sikrede institutioner, herunder hvordan der skabes større ensartethed og gennemsigtighed i de sikrede institutioners basisydelser. Der er enighed om, at der  kan være områder, hvor institutionerne differentierer sig, men det skal ske med en faglig begrundelse.

Du kan læse mere i Ankestyrelsens rapport nederst på siden.