13. maj 2019

KL-udvalg sætter fokus på detailhandlen

Detailhandlen i Danmark er udfordret. Mens nye forbrugsmønstre, e-handel og digitale markedspladser vinder frem, er butiksdøden ved at bide sig fast i mange danske handelsbyer. Butiksdød har historisk ikke været en kommunal udfordring, men flere kommuner arbejder disse år strategisk med, hvordan man kan understøtte det lokale butiksliv og detailhandlen bedst muligt. KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg vil den kommende tid sætte fokus på den kommunale detailhandelsindsats og inviterer kommunerne til dialog om emnet.

Der er ingen tvivl om, at detailhandlen tilfører værdi lokalt - særligt når det gælder arbejdspladser, byliv og bosætning i landets kommuner. Men udfordringerne for erhvervet smitter disse år af på bymidterne og livet i de danske handelsbyer.

Det er anledningen til, at KL nu sætter fokus på detailhandelsindsatsen i landets kommuner. Første skridt på vejen er et casekatalog med en lang række eksempler fra det danske land og enkelte indblik fra udlandet. Fælles for alle er, at detail-erhvervet, de lokale aktører og kommunen har set udfordringerne i øjnene og aktivt forsøgt, at understøtte den lokale detailhandel og modvirke de markedsudfordringer, branchen oplever disse år.

KL’s nye casekatalog er bygget op omkring fem temaer, der fra forskellige vinkler bidrager med ny inspiration og bud på løsninger, der kan løfte indsatsen lokalt. Fokusset er især mod lokalt samarbejde, god planlægning, fleksibilitet og vilje til at lykkes – for kommunerne handler det ikke altid om at bygge nyt.

Kataloget er en del af en samlet KL-indsats, der skal invitere til mere samarbejde mellem erhvervet og andre relevante aktører både lokalt og på nationalt plan. 

Kultur-, Erhverv- og Planudvalget vil de kommende måneder tage på rundture i henholdsvis Syddanmark og Sjælland, hvor kommunerne inviteres til dialog om, hvordan detailhandlen kan understøttes lokalt. 

 

Læs mere om KL’s indsats på detailhandel og find inspiration på: www.kl.dk/detailhandel