28. juni 2019

Kommuner og regioner i EU støtter en ambitiøs klimapolitik og CO2-neutralitet i 2050

I modsætning til stats- og regeringscheferne i EU, kunne EU's kommuner og regioner godt blive enige om at støtte EU-Kommissionen strategi "En ren planet for alle - En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi".

Langsigtet strategi for rammen for EU's klima- og energipolitik

Kommissionen fik i 2018 et opdrag fra Rådet og Parlamentet om at fremlægge en langsigtet strategi, der kan sætte rammen for EU's klima- og energipolitik og hjælpe med at opnå CO2-neutralitet i 2050 og derved bidrage til at begrænse temperaturstigningen i verden til 1,5 grad i henhold til Parisaftalen, som alle medlemslande har skrevet under på.

Lokal og regional inddragelse

"Lokale og regionale myndigheder spiller en utrolig vigtige rolle i gennemførelsen af både EU's og de nationale klima- og energipolitikker. Derudover er det i høj grad kommunerne, der som de tætteste på borgerne kan være med til at fremme de adfærdsændringer, der er nødvendige for gennemførelsen af målet om CO2-neutralitet" lyder det fra Per Bødker Andersen, der er medlem af KL's Internationale Udvalg og fast medlem i Det Europæiske Regionsudvalg.

Ambitiøs klimapolitik og CO2 neutralitet i 2050

En strategi er i sig selv ikke nok til at opnå de mål, medlemsstaterne har forpligtiget sig til, og derfor opfordrer Regionsudvalget Kommissionen til at fremlægge forslag til en passende overordnet lovramme, der er i overensstemmelse med strategien for gennemførelse af FN's mål for bæredygtig udvikling.

Derudover påpeger Regionsudvalget også vigtigheden af at sørge for tilstrækkelig finansiering til at opfylde målet om en økonomi med CO2-neutralitet. En mulighed herfor kan være at forøge den procentdel af BNP, der årligt investeres i bl.a. energisystemet og den dertilhørende infrastruktur.