27. juni 2019

Europæisk fokus på bedre regulering

Den afgående Juncker-Kommission har siden 2015 arbejdet for at sikre effektiv EU-lovgivning af høj kvalitet gennem en åben og gennemsigtig politisk beslutningsproces.

Status over indsats

Kommissionen gør nu status over sin indsats de sidste fire år og bruger samtidig anledningen til at se frem og give sit bud på, hvad den kommende Kommission bør tage fat på.

Vigtigt at bevare det kommunale råderum

Kommunerne er den myndighed, der til dagligt implementerer og udmønter en stor del af EU's politik, og det er derfor vigtigt, at kommunerne inddrages i EU's politikudvikling og lovgivning.

"Det er helt afgørende, at EU-lovgivningen giver tilstrækkelig fleksibilitet til, at kommunerne kan implementere reglerne på en måde, der passer til de lokale behov og udfordringer". Sådan siger Jens Christian Gjesing, medlem af KL's internationale udvalg, i forbindelse med behandlingen af sagen i Det Europæiske Regionsudvalg. 

Ifølge Jens Christian Gjesing bør EU-lovgivningen være baseret på erfaringer fra kommunerne, da det er den myndighed, der er tættest på borgerne.

Det videre arbejde med bedre regulering

Jens Christian Gjesing fortsætter "Principperne om bedre regulering er vigtige, fordi vi før har set eksempler på, at intentionen bag en given lovgivning er god, men selve loven bliver administrativ tung og derved pålægger kommunerne en unødvendig økonomiske byrde."

Det er netop dette, som dagsordenen om bedre regulering forsøger at imødegå: At EU-lovgivningen giver mening både for borgere og for myndigheder, og at den er af høj kvalitet og bygger på gennemarbejdede analyser af de konsekvenser, lovgivningen medfører.

Kommissionen opfordrer til, at den nye Kommission, der tiltræder 1. november, fortsætter arbejdet med bedre regulering. Udover inddragelsen af de lokale myndigheder er det i den forbindelse vigtigt for KL, at det videre arbejde sikrer mere åbenhed og gennemskuelighed i lovgivningsprocessen samt mere simpel og klar lovgivning.