09. januar 2019

Temamøder med fokus på den tidlige indsats og fritidsområdet på KL's Børn & Unge Topmøde 2019

KL inviterer til årets Børn & Unge Topmøde den 31. januar -1. februar i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Foruden oplæg i plenum afholdes seks temamøder. Her sættets der blandt sættes fokus på kvalitetsfaktorer i den tidlige indsats, samt hvordan fritidsområdet fungerer som springbræt for social mobilitet.

Kvalitet i den tidlige indsats

Forskning viser, at den tidlige indsats er en vigtig indsats mod livslang ulighed. Trods denne viden er kommunerne ikke i tilstrækkelig grad lykkedes med den tidlige indsats. Der er derfor behov for, at den tidlige indsats bliver et højt prioriteret indsatsområde for staten og kommunerne.

Men ved vi, hvad der kendetegner kvalitet i den tidlige indsats? Og ved vi, hvordan leg og læring i dagtilbud skaber et godt liv for alle børn? Disse spørgsmål danner rammen for ekspertoplæg fra Elisabeth Bjørnstad, lektor på Institutt for barnehagelærerutdanning, Oslo Universitet, samt leder af projektet GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge), og Pernille Juhl, lektor på Center for Daginstitutionsforskning, Roskilde Universitet.

Fritidsområdet som trampolin for social mobilitet

På årets topmøde er det også muligt at blive klogere på, hvordan fritidsområdet kan fremme social mobilitet, og hvilken betydning de nationalpolitiske drøftelser om kortere skoledage kan have for denne indsats. Med ekspertoplæg vil temamødet give viden om den seneste forskning om social mobilitet i fritidstilbud samt indblik i praksiseksempler på fritidsområdet fra kommuner og organisationer.

Stadig åbent for tilmeldinger

Du kan stadig nå at tilmelde dig KL's Børn & Unge Topmøde. Udover temamøder vil der være rig mulighed for at besøge den inspirerende markedsplads med kommunale og virksomhedsstande samt at få ny viden fra spændende oplæg og debatter med eksperter og politikere.

Se hele programmet og tilmeld dig topmødet her.