15. januar 2019

KL's konference den 19. marts 2019 om udsatte børn og unge

Sæt kryds i kalenderen den 19. marts, hvor KL's konference om udsatte børn og unge finder sted. Konference sætter fokus på: "Helhedsorienteret arbejde med udsatte børn, unge og deres familier"

Helhedsorienteret arbejde har været på dagsordenen i en årrække. Regeringen og flere af partierne i folketinget har indgået en principaftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer.

Men hvad med børnene – kan vi skabe de gode resultater for dem i det helhedsorienterede arbejde for hele familien, hvor flere ting skal gå hånd i hånd.

Helhedsorienteret arbejde er svært. Det udfordrer også den måde vi arbejder og samarbejde på. Og skal vi arbejde helhedsorienteret med alle familier?

KL's konference sætter fokus på det helhedsorienterede arbejde med udsatte børn, unge og deres familier.

Konferencen vil fokusere på viden og eksempler, der kan tages med hjem i egen praksis. Du kan blandt andet høre Anne Dorthe Hestbæk (VIVE), Martin Bæksgaard Jacobsen (Oxford research), Anne Marie Willumsen (Via University College), Ida Skytte Jakobsen (Danske Professionshøjskoler), Morten Hulvej (NUBU) og Tine Vesterby Sørensen (Gladsaxe Kommune) m.fl.

Der åbnes for tilmelding ultimo uge 3, hvor du også finder program mv. for dagen.
Link for tilmelding: http://tilmeld.kl.dk/UdsatteBU2019

Vi glæder os til vi ses den 19. marts på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg