22. januar 2019

En rejsefortælling om krav og opfølgning på sikkerhed

Nyt præsentationsmateriale skal udbrede kendskabet til sikkerhedskrav i it-kontrakter til interessenter, der er part i kontraktstyringsprocessen.

Stil de rigtige krav til sikkerhed

KL, Staten og Danske Regioner har udarbejdet et nyt præsentationsmateriale, der er opbygget som en rejsefortælling baseret på praktiske eksempler.

Formålet med materialet er at introducere en proces og metode for kontraktstyring i forhold til sikkerhedskrav for interessenter, der er part i kontraktstyringsprocessen.

Når der skal indgås nye it-kontrakter, er det vigtigt, at der fra starten bliver stillet de rigtige sikkerhedskrav til leverandørerne. Målene skal være konkrete og til at følge op på, således at man kan følge op på, hvorvidt leverandøren lever op til kontrakten.

Indhold

Præsentationen giver et bud på, hvilke risikofaktorer som kan påvirke valg af sikkerhedskrav, samt et bud på en definition af relevante roller og ansvar i forbindelse med it-kontraktstyring.

Præsentationsmaterialet er velegnet til de kommende minimumskrav til samfundskritiske it-systemer og anvendelse af det eksisterende klausulbibliotek om sikkerhedsmæssige krav ved indgåelse af it-kontrakter, som findes på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside (link).

Præsentationen er udarbejdet i PowerPoint-format med talenoter og baggrundsinformation, der er velegnet til præsentation for et bredt fagligt publikum, der arbejder med leverandørstyring. Dette format giver formidleren gode muligheder for, at sætte et personligt præg på præsentationen, så indholdet bliver relevant i forhold til egen organisation, målgruppe eller emne.