08. februar 2019

Informationsmøder om I sikre hænder - hvordan kan din kommune være med til at forbedre patientsikkerheden for borgerne?

Nu har din kommune muligheden for at høre mere om, hvordan I kan arbejde med metoderne i I sikre hænder og derved skabe store forbedringer for både borgere og medarbejdere.

KL afholder sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed to informationsmøder om I sikre hænder.

I sikre hænder har forbedret kvaliteten på de danske plejehjem og i hjemmeplejen markant ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner. Projektet har bl.a. resulteret i, at flere steder har 500 og 600 dage uden medicinfejl og tryksår. I sikre hænder har været med til at skabe en forbedringsmetode, et system, en organisering og en kultur for forbedring af kvalitet og patientsikkerhed i de involverede 18 kommuner, der er med i projektet. Samlet set har I sikre hænder bidraget til:

  • At understøtte et system, en organisering og en kultur for forbedring af kvalitet og patientsikkerhed, der gennemsyrer kvalitetsarbejdet og som sikrer borgerne den rette pleje og behandling – hver gang!
  • At understøtte udviklingen af datadrevet faglighed på alle niveauer af organisationen samt et fælles sprog og platform for at skabe forbedringer af patientsikkerhed og kvalitet. 
  • Øget arbejdsglæde og faglig stolthed blandt ældreplejens ansatte
  • Fastholdelsen af medarbejdere og ledere
  • Nedbringelse af sygefraværet blandt medarbejdere og ledere
  • Sikre fokus på kvalitet, effekt og ledelse i kommunerne

Metoderne i I sikre hænder giver svaret på en lang række af de udfordringer, som skal finde en løsning i det nære sundhedsvæsen på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet.

I sikre hænder kræver en helhjertet indsats fra både ledelse og medarbejdere. Det skal prioriteres, at ledelse og medarbejder skal afsætte tid til at forbedre patientsikkerheden for borgerne. Det er et stort arbejde – men ligeså er gevinsterne, når det lykkes.

Informationsmøderne afholdes den 7. marts i Roskilde Kommune og den 11. marts i Horsens Kommune. Alle kommuner er velkomne til at deltage.

På informationsmøderne kan I møde nogle af de kommuner, der har oplevet markante forbedringer i deres daglige arbejde. Det vil også være muligt at tale med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om, hvordan I kommer med I sikre hænder.

Se mere i vedhæftede invitation, der ligeledes er sendt ud til alle kommuner.