13. december 2019

Råderumsnetværket fortsætter i 2020

Savner I inspiration til at skabe mere økonomisk råderum og høj kvalitet på tværs af velfærdsområderne? Bliv en del af KL’s råderumsnetværk og få viden om hvordan der skabes nye råderumsinitiativer på de store velfærdsområder og ejerskab samt ledelsesmæssige og politisk opbakning til dette.

Fokus for råderumsnetværket

Effektiviseringsdagsordenen har i den grad præget 2019, og dette fortsætter ind i 2020. Omstillings- og Udviklingsenheden afholder derfor for andet år i træk det tværkommunale råderumsnetværk i Øst- og Vestdanmark.

Råderumsnetværket understøtter kommunernes arbejde med at skabe råderum og tilrettelægge processer på tværs af de store velfærdsområder. Netværket kan bruges som arbejdsgruppe for udvikling og afprøvning af nye løsninger på de store velfærdsområder.

På møderne vil der være en fast blok med ”Nyt fra KL”, og det vil være muligt at: 

  • Drøfte hvordan kommuner har opnået viden ift. styringsudfordringer pba. analyser
  • Dele erfaringer med tilrettelæggelse og facilitering af budgetprocesser
  • Diskutere fremtidens økonomifunktion, herunder roller, kompetencer etc.
  • Arbejde med analyser på udvalgte områder fx ældreområdet og området for specialundervisning
  • Høre kommuneoplæg omkring styringsanalyser på udvalgte velfærdsområder
  • Dele viden om hvordan der ’røres i gryden’ ift. det årlige budgetarbejde og udvikling af råderumsinitiativer
  • Høre eksterne inspirationsoplæg om metoder og værktøjer, som kan understøtte udviklingen af den kommunale styringsramme.

Kommunerne kan inspirere hinanden på tværs

Formålet for råderumsnetværket er at bidrage til kommunernes gode arbejde med at skabe økonomisk råderum i hverdagen. På netværket får deltagerne ny viden, konkret inspiration og værktøjer til både at gentænkte og finde nye råderumsinitiativer.

Deltagerne får et fortroligt rum til at arbejde med igangsatte analyser og projekter med henblik på at få feedback og inspiration fra hinanden. Fredensborg Kommune er en af de kommuner, der deltaget i råderumsnetværket i 2019. Helle Andersen, der er budgetkoordinator i kommunen fortæller:

”Netværket har givet os en mulighed for at høre om andre kommuners tilrettelæggelse og facilitering af processer, ikke mindst i forhold til at frigøre et økonomisk råderum. En ting er nemlig at høre om konkrete råderumscases, en anden ting er hvordan, der bliver arbejdet med disse i kommunerne. Det har også været en stor gevinst ved netværket, at der har været mulighed for at høre hvordan kollegaer i andre kommuner bruger forskellige værktøjer og hvilke målgrupper de anvender disse på. Derudover har netværket medvirket til, at man møder kollegaer i tilsvarende stillinger, som man både kan spare med og blive inspireret af. Ens netværk bliver dermed større, og man kan drøfte og udveksle erfaringer med flere.”

Målgruppe for netværket

Råderumsnetværket er tiltænkt som et mødested for økonomimedarbejdere, udviklingskonsulenter eller budgetkoordinatorer, der kan bruge netværket til inspiration og sparringsplatform for deres konkrete arbejde med råderumstiltag. Hvis den enkelte kommune vurderer, at netværket er relevant for andre typer af medarbejdere, er disse også velkomne i netværket.

Tilmelding sker efter først til mølle

Netværksmøderne finder sted én gang i kvartalet i øst og vest – og datoerne er allerede fastlagt:

Øst: 25. februar, 20. maj, 17. september og 17. december 2020 i København

Vest: 27. februar, 14. maj, 24. september og 10. december 2020 i Vejle

Pris:  4.000 kr. pr. kommune for et års medlemskab, hvor netværket mødes fire gange om året.

Tilmelding sker efter først til mølle! Du kan tilmelde dig og din kollega her: https://tilmeld.kl.dk/raaderum