18. september 2018

Workshop om flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse

KL, CABI og LG Insight afholder i januar 2019 tre workshops om flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse

KL, CABI og LG Insight samarbejder i 2018 og 2019 om en styrket beskæftigelsesindsats for kvinder med flygtninge- eller indvandrerbaggrund.

Vi indbyder nu kommuner til samarbejde og afholder foreløbig tre workshops, hvor vi  sammen med kommuner vil søge løsninger og metoder, så flere kvinder med ikke-vestlig baggrund kommer ud på arbejdsmarkedet.

Der kan deltage max. 3 fra hver kommune, og målgruppen er primært jobcenter- og integrationschefer, teamledere og koordinatorer.

Workshoppen vil blandt andet give følgende udbytte:

  • Fælles idéudvikling og videndeling på tværs af kommuner
  • Kendskab til ny viden og metoder
  • Inspiration til et muligt samarbejde med Cabi, KL og LG Insight.

Der er allerede mange kommuner, som har tilmeldt sig én af de tre workshops, men der er stadig ledige pladser. Du kan tilmelde dig ved at klikke på følgende links:  

Deltagelse i workshoppen er gratis.

Ved tilmelding finder du yderligere information om program, tidspunkt, adresse etc.

For yderligere oplysninger, kontakt Rie Martens: RIMA@kl.dk – 33703840