24. september 2018

Vigtigt, at kommunerne har fokus på tilsyn med mentorordninger

”Mentorordningen er grundlæggende en god ordning, som borgere og kommuner er glade for. Men kommunerne skal sikre, at mentorerne har de rette kompetencer, og kommunerne skal naturligvis føre det nødvendige tilsyn med ordningen.”

Sådan siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg som en reaktion på dokumentaren ”Afsløret - Hvor er min mentor?”, som DR viste mandag aften.

Dokumentaren viser bl.a., at udsatte borgere i nogle tilfælde ikke har fået den hjælp, deres kommune betaler for, bl.a. fordi mentorerne tager betaling for mentortimer, de slet ikke giver.

”Det er helt uacceptabelt, hvis der foregår snyd med ordningen. Mentorordningen er et redskab til at hjælpe borgere tættere på uddannelse og beskæftigelse. Så hvis der ikke bliver leveret det, som er aftalt, skal kommunen selvfølgelig gribe ind – ellers går det jo ud over borgerne,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Dokumentaren baserer sig bl.a. på en undersøgelse fra analyse- og rådgivningsvirksomheden LG Insight. Den viser bl.a., at 12 kommuner har fyret mentorer på grund af uregelmæssigheder og manglende sikkerhed for leverancer. Heraf peger syv kommuner direkte på, at en mentor har krævet penge for flere timer, end han havde brugt.

”Det er mit indtryk, at kommunerne handler på det, hvis de finder uregelmæssigheder, hvilket undersøgelsen jo også bekræfter. Og sådan skal det også være. Det kan være svært at kontrollere, om en virksomhed eller en mentor rent faktisk har haft den forudsatte kontakt. Kommunerne er jo ikke med til samtalerne. Derfor er det vigtigt i kommunernes dialog med borgerne at spørge meget konkret ind til mentorforløbet, så vi opdager uregelmæssighederne,” siger KL-udvalgsformanden.

Husk nu tilsynet

I dokumentaren kritiseres kommunerne blandt andet for ikke at føre ordentligt tilsyn med opgaven.

”Jeg vil stærkt opfordre til, at man lokalt sikrer sig, at der føres et tilstrækkeligt tilsyn med mentorordningen. Hvis der er tegn på, at mentorstøtten ikke fungerer, som den skal, skal sagsbehandleren naturligvis følge op på det. Vi skal de brodne kar til livs – det kan ikke understreges tydeligt nok,” siger Thomas Kastrup-Larsen, som ser frem til den fokusrevision af kommunernes tilsyn, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har bebudet. 

Samtidig sender han en klar opfordring til virksomhederne:

"Hvis en god ordning ikke skal ende i bureaukrati, kontrol og tilsyn er det alfa og omega, at kommunerne kan stole på de leverandører, der er på det private marked. Kvaliteten skal være i orden, og virksomhederne skal være til at regne med.”

Vi har ikke brug for flere regler og bureaukrati

Flere parter kritiserer i DR’s dokumentar desuden, at der i dag ikke er lovfastsatte krav til mentorernes kompetencer. Men det er vigtigt med fleksibilitet, siger Thomas Kastrup-Larsen:

”At der ikke er lovfastsatte krav betyder jo ikke, at kommunerne ikke stiller krav til, hvem der bliver ansat, og hvad de skal kunne. Det gør de naturligvis – og langt størstedelen af kommunerne tilbyder derudover uddannelse og løbende supervision. Vi skal huske på, at en mentors opgave kan være meget forskellig – fra udvidet og intens introduktion til arbejdsopgaver på en virksomhed til specialiseret sprogundervisning, morgenvækning og struktur på hverdagen. Vi har ikke brug for stive krav – men vi skal naturligvis sikre, at dem, vi ansætter, også leverer det, vi betaler dem for.”

Ifølge Thomas Kastrup-Larsen er en del af løsningen mere tid til den enkelte borger.

”Vi har ikke brug for en masse ny bureaukrati og proceskrav til, hvordan kommunerne skal føre tilsyn og lave opfølgning. Kommunerne har generelt rigtig gode erfaringer med ordningen, som sidste år talte 60.000 borgere. Jeg håber i stedet, at den politiske aftale fra august om et forenklet beskæftigelsessystem vil føre til mindre bureaukrati i beskæftigelsesindsatsen, så sagsbehandlerne kan bruge tiden på borgerne og den indsats, de skal have,” slutter Thomas Kastrup-Larsen.