18. september 2018

Udvikling af turismen som væksterhverv i Sjælland

I forbindelse med aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet blev det besluttet at forenkle den offentlige turismefremme. KKR Sjælland har samtidig igangsat et arbejde med en udviklingsplan for turisme

KKR Sjælland drøftede nyt turismefremmesystem, og det fælles arbejde med en udviklingsplan for turismen i Region Sjælland.

KKR Sjælland og erhvervsministeren er enig om, at der er et uudnyttet potentiale for turismen som væksterhverv. Udviklingsplanen skal skabe grundlag for at forløse det potentiale gennem et varigt og markant løft af turisme på tværs af kommunerne i Sjælland og på øerne. Udviklingsplanen skal skabe en fælles og forpligtende vision og strategisk plan for udviklingen af turisme som væksterhverv og medvirke til at skabe øget turismeomsætning og øge investeringerne i turismen.

Der var tilslutning til, at arbejdet med udviklingsplanen fortsættes, herunder at udkast til kommissorium for udviklingsplanen søges godkendt i samarbejde med erhvervsministeren, og at der hurtigst muligt forelægges udkast til budget for arbejdet med udviklingsplan for turismen og forventninger til kommunernes medfinansiering.

KKR Sjællands formandskab mødes med erhvervsministeren den 20. september 2018 for at drøfte arbejdet med udviklingsplanen.