11. september 2018

Turismetræf 18 afholdt på Tirpitz

De første overvejelser om pejlemærkerne for destinationsselskaber blev præsenteret, da KL afholdt Turismetræf 18 d. 4. september. Find præsentationerne fra dagen i linkboksen nederst.

Knap 200 deltagere tog turen til museet Tirpitz i Blåvand, da KL's Turismetræf 18 blev afholdt. Hovedindlæggene på turismetræffet omhandlede en agil turismestrategi i Amsterdam, hvordan kystsikring kan blive til destinationsudvikling og inspiration til, hvordan Danmarks nye oplevel-sesgeografi også er digital.

Men det store samtaleemne på Turismetræf 18 blev det senest tilføjede programpunkt; samtalen om pejlemærker for de fremtidige destinationsselskaber mellem Line Nørbæk, erhvervspolitisk direktør i erhvervsministeriet og Laila Kildesgaard, direktør i KL.  

Pejlemærker

Dannelsen af de 15-25 destinationsselskaber skal søges tilendebragt inden udgangen af 2020, men allerede fra 2019 får destinationsselskaberne adgang til at søge midler fra destinationsudviklingspuljen under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Det vil være op til kommunerne at danne tværkommunale destinationsselskaber, baseret på pejlemærker, der aftales mellem regeringen og KL. Der gennemføres en proces med inddragelse af interessenter i september og oktober, hvorefter pejlemærkerne kan lægges endeligt fast i slutningen af oktober.

KL og Erhvervsministeriet præsenterede følgende overvejelser om pejlemærkerne på Turismetræf 18:

1. Sammenhængende geografi
Dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune.
 
2. Kritisk masse af turister
Have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.
 
3. Kommunal basisfinansiering
Have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler).
 
4. Ansvar for den lokale turismefremmeindsats
Have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.
 
5. Specialiserede kompetencer
Have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

KL's Erhvervs- og Turismekonference 19 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen når KL den 31. januar 2019 afholder Erhvervs- og Turismekonference i Aarhus. Konferencen samler politikere, direktører, chefer fra kommunerne samt andre centrale aktører på erhvervs- og turismeområdet, og sætter fokus på den offentlige er-hvervs og turismefremmeindsats i et nyt erhvervsfremmesystem.

Se præsentationer fra Turismetræf 18 i linkboksen nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  En agil turismestrategi - erfaringer fra Amsterdam

 • PDF

  Oplæg i Store Sal

 • PDF

  Samtalesalon 1 - Stedsspecifikke fortællinger i turismeudviklingen

 • PDF

  Samtalesalon 2 - Destinationer er større end kommuner

 • PDF

  Kysterne er Danmarks guld. Brug dem klogt. Del 1

 • PDF

  Kysterne er Danmarks guld. Brug dem klogt. Del 2

 • PDF

  Konferencefolder ekskl. deltagerliste