24. september 2018

To ekstra forløb på opkvalificeringsprogrammet IPA

Sidste chance for at tilmelde dig KL og LG Insight's opkvalificeringsprogram Integration På Arbejdsmarkedet, IPA.

Over 400 deltagere har allerede deltaget på IPA-programmets 16 afholdte forløb, og der er nu kun to forløb tilbage. Så skal din kommune også nå at have en håndsrækning til den virksomhedsrettede integrationsindsats og få viden og værktøjer om job til flygtninge på et af KL og LG Insight's IPA-forløb, så er det nu sidste chance for at tilmelde dig og dine kollegaer.

Resterende forløb efteråret 2018

  • 24.10 + 25.10 i Odense og 27.11 + 28.11 i en kommune: ledige pladser
  • 31.10 + 1.11 i Herlev og 12.12 + 13.12 i en kommune: ledige pladser

Prisen for hele programmet er 2.500 kr. ekskl. moms for kommunalt ansatte og 5.000 kr. ekskl. moms for private aktører. Den lave pris for kommuner skyldes, at IPA er delvist finansieret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration via satspuljemidler.

Tilmelding sker på COK's hjemmeside http://www.cok.dk/ipa-forlob.

Der kan læses mere om IPA på www.kl.dk/IPA. Spørgsmål kan rettes til projektleder Dorthe Lehm Jensen i KL på dlj@kl.dk eller på 3370 3543.